Klinikken modtager kun betaling via Mobile Pay!

Ydelse Pris
Attest til kørekort kr. 650
Mulighedserklæring kr. 650
Lægeerklæring/friattest kr. 650
Sygemelding til eksamen kr. 350
Sygemelding, rejse kr. 650
Ansøgning om handikapskilt kr. 350
Medicinattest til rejser/pillepas kr. 350
Ansøgning om enkelttilskud kr. 350
Vaccinationsgebyr, medbragt vaccination kr. 150
Medicinattest til institution kr. 350
Ansøgning om fritagelse for tolkegebyr kr. 500
Sportsattest/dykkerattest kr. 500
Privatkonsultation/Gruppe2/turist kr. 500
High School attest kr. 1200
Attest vedrørende værgemål og fremtidsfuldmagt inkl. hjemmebesøg kr. 2000
Blodtryks- og lipidattest excl. laboratorieundersøgelser kr. 1500
Jernbaneattest/attest til Trafikstyrelsen kr. 2000
Fit-to-fly attest, gravid kr. 650
Sygemelding til retten kr. 650
Attest pr tid, første påbegyndte 30 minutter kr. 1500
Attest pr tid, efterfølgende påbegyndte 15 minutter kr. 750